MENJADOR ESCOLAR

ORNS DE MENJADOR:

A la nostra escola s'organitzen 2 torns de menjador:

 

De 12:00h a 13:00h els alumnes de primer cicle (0-2 anys).

De dilluns a dijous de 13:00h a 14:00h els alumnes de segon cicle  (3-5 anys). Els divendres : de 14: 00 a 15:00h.

 

PROCEDIMENTS DE PAGAMENT:

El pagament  serà  mitjançant la compra de tiquets a l’escola o en metàl·lic, diàriament de 9,00h a 9,15 h . Els tiquets no tenen caducitat durant el curs, fins i tot són vàlids d'un curs per l'altre pagant la diferència d'augment. (posant el nom de l´alumne i la data), així com per a la mensualitat ( si el mes següent es vol pagar per tiquets o a la inversa, s´ha d´avisar en 15 dies d´antalació del mes anterior).

 

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el menjador cal que us adreceu directament a la secretaria del centre.

Per a la cancel·lació d’un menú, per qualsevol que sigui la seva causa, s’haurà de comunicar abans de les 10,00 h, així com dieta blana, ja que el fet de apuntar-se al menjador escolar implica la preparació del menú. Si no s’ha fet amb aquesta antelació necessària no es tornarà el preu del menú. 

 

OBJECTIUS:

Són objectius del menjador escolar, entre altres:

Proporcionar una alimentació sana i equilibrada

Habituar els nens i nenes a tot tipus d'aliments

Habituar-los a menjar amb correcció

Ajudar als infants en l'adquisició d'hàbits i actituds correctes al menjador.

Aconseguir que coneguin el nom dels aliments.

Ensenyar a distingir els aliments corresponents al primer plat, al segon i al postre i respectar-ne l'ordre.

Ensenyar a utilitzar correctament els coberts i el torcaboques.

Procurar que seguin mantenint una postura correcta a la taula.

Conscienciar de la importància de mastegar bé els aliments , fer-ho amb la boca tancada i sense soroll.

Habituar els alumnes a mantenir la taula neta, sense escampar-hi menjar.

Parlar amb un to de veu moderat.

Oferir un seguit d'àpats suficients, equilibrats i diversificats.

Habituar els alumnes a menjar de tot i variat

 Educar en la promoció d'uns hàbits saludables.

Ensenyar a conèixer els aliments necessaris per a una alimentació equilibrada.

Habituar-se a acabar tot el menjar que té al plat progressivament.

 

NORMES DE FUNCIONAMENT 

A les 12:50 h els alumnes usuaris del menjador escolar es rentaran les mans, formaran files a la porta del menjador i entraran en ordre i en silenci.

Un cop dins el menjador es seuran al lloc que els assignin. Es distribuirà els alumnes per taules tenint en compte la relació parental, varietat de sexes i d'edats i compatibilitat en la relació.  

Al ser una escola de caràcter religiós, una vegada els nins estan asseguts en el seu lloc diuen l´oració abans de dinar per beneir els aliments.

Els plats  es serveixen a la taula.

S ’ha de menjar utilitzant cor rectament els coberts .

S ’ha d’acostumar a menjar de tot.

Han de menjar sense presses i mastegant suficientment els aliments .

Han de seure correctament per menjar i no han d’aixecar-se fins que no acaben el plat. La quantitat de menjar ha d’estar d’acord amb les seves preferències,només en casos excepcionals es permetrà que els alumnes es deixen menjar al plat.

En el cas que un alumne no pugui menjar algun tipus d’aliment per causa de malaltia, cal avisar a la secretaria del centre a primera hora del matí.

És imprescindible una autorització per a poder donar qualsevol medicació que un alumne hagi de prendre, així com el nom del medicament, la posologia i l’hora d’administrar-ho.

En cas d'al·lèrgia a determinats aliments, o règims continuats per motius de salut, cal portar un certificat mèdic i aquest servei valorarà la viabilitat de l'assistència d'aquest alumne al menjador.

En acabar de dinar han de recollir la taula, recollir cadascú els seu plat,tassó i coberts . A continuació s ’han de raspallar les dents a les seves aules corresponents.

Després de dinar sortiran al pati sota les instruccions i/o vigilància dels mestres de torn .

No es pot sortir del menjador amb menjar sota cap concepte.

De 12:30h a 14,30h, cap alumne pot sortir del recinte escolar ,tret que els pares o representants legals el venguin a cercar-ho o els nins presentin una autorització dels pares per escrit.

La sala menjador ha de quedar neta cada dia a la finalització  del menjar.