SERVEIS

 

 

 

Per tal de complementar la nostra oferta educativa l’escola disposa dels següents serveis, els quals podreu gaudir tant mensualment com per dies:

 

 

 

SERVEIS EDATS DIES/HORES PREU/MES
MENJADOR ESCOLAR EI

TOTS EL DIES LECTIUS

12:30 A 14:00 HS.

125 €
PERMANÈNCIES MATINALS EI

TOTS EL DIES LECTIUS

7:50 A 8:55 HS.

40 €