IDENTITAT

La FUNDACIÓ XAFER, a més de com a Institució, està constituïda com a recurs i eina al servei d'una raó de ser. Amb una clara Missió, uns objectius i uns Principis que pretenen veure complerta la seva raó de ser.

 

* La seva raó de ser: Que tot ésser humà pugui i hagi

 

"Ser feliç, viure feliç i fer feliç".

 

* La seva Missió: La seva principal MISSIÓ es concreta en educar, ensenyar i formar, des de la fe cristiana i guiats per l'Evangeli de Jesús, als éssers humans que ho necessitin o que així ho desitgin, per ser feliços, per viure feliços i per fer feliços els altres éssers humans.

 

* El seu Objectiu Principal: "Educar, ensenyar i formar l'ésser humà, que ho necessiti o que així ho desitgi, per ser feliç, per viure feliç i per fer feliços els altres. Vivenciant els seus valors i sent regulats pels seus principis fonamentals d'Amor, Pau i Solidaritat. "

 

* Els seus Regles i principis fonamentals: Tindrà com a regles bàsiques la Fe Cristiana, L'Evangeli de Jesús i molt concretament els PRINCIPIS FONAMENTALS com a Lleis Naturals indestructibles de L'AMOR, LA PAU i LA SOLIDARITAT. I fa de les seves VALORS veritables mitjans quotidians perquè siguin viscuts en el dia a dia.

 

* Els seus Valors: "La fe, l'esperança, la constància, el compromís, la fidelitat, l'esforç, el lliurament, la passió, la il·lusió, la paciència, la llibertat, la dignitat, el respecte, la prudència, la tolerància, la justícia, l'ètica, la valentia, el diàleg, la comprensió, l'autenticitat, la integritat, l'amistat, la generositat, la bondat, la humilitat, la compassió, la caritat i l'alegria són VALORS bàsics de la FUNDACIÓ XAFER ".

 

* Es basa en:

 

"La fe i l'esperança, la il·lusió i la passió, l'esforç i la constància, la paciència i la confiança, fan de tu un ésser Feliç, fan de la teva vida, una vida Feliç, fan dels altres, uns éssers Bones" ..